Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Informatiegestuurd werken in de meldkamers, waarom is dit nog steeds niet gelukt?

In een dynamische omgeving als een meldkamer is het essentieel om toekomstgericht te zijn. Een cruciale stap hierin is de overgang naar informatiegestuurd werken. Hierbij worden diverse databronnen, zoals camera-, toegangs- en incidentgegevens verzameld, geïntegreerd en ontsloten naar uw meldkamer en andere toepassingen. De voordelen? Een maximale ondersteuning van operators en accurate inzichten om incidenten te voorspellen en te voorkomen. In dit artikel leest u meer over de voordelen en de uitdagingen van informatiegestuurd werken in een meldkamer.

Voordelen van informatiegestuurd werken in een meldkamer

Het verzamelen, analyseren en gebruiken van data levert uiteenlopende voordelen op:

 1. Verbeterd inzicht in de situatie
  Door de verschillende bronnen op overzichtelijke wijze te combineren, hebben medewerkers een completer beeld van de situatie. En het juiste inzicht in de omvang en risico’s vormt de basis van het nemen van de juiste beslissingen.
 1. Efficiënt werken
  Informatiegestuurd werken stelt de meldkamermedewerkers in staat om snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot relevante gegevens en deze te analyseren. Hierdoor kunnen meldingen efficiënter worden afgehandeld. 
 1. Optimale besluitvorming
  Door de eenvoudige toegang tot realtime gegevens, historische trends, kaarten en andere relevante data, hebben operators een goed beeld van de situatie en risico’s. En dat helpt om de juiste acties te ondernemen. 
 1. Verbeterde samenwerking en communicatie
  Een van de succesfactoren van een correcte afhandeling van een incident? Een goede samenwerking tussen de betrokkenen. Hier ligt goede communicatie aan ten grondslag. Door informatiegestuurd te werken worden data en communicatie beter gestroomlijnd. 
 1. Effectieve inzet van middelen
  Door de realtime data en analyses levert informatiegestuurd werken ook mogelijke kostenbesparingen op. De benodigde teams en middelen kunnen namelijk beter worden ingeschat. 
 1. Blik in de toekomst
  Informatiegestuurd werken levert niet alleen voordelen op voor huidige meldingen. Het combineren van data biedt ook mogelijkheden tot het maken van voorspellende analyses en preventieve maatregelen.

“Ik zie informatiegestuurd werken als een veelbelovende stap voorwaarts in het efficiënt en effectief afhandelen van incidenten. Als we de genoemde uitdagingen aanpakken, zullen meldkamers evolueren naar een toekomstbestendige en data-gedreven werkomgeving. Dit zal maximale ondersteuning bieden aan de operators en bijdragen aan een veiligere samenleving.”

Lars Dam, TriOpSys 

De 5 voornaamste uitdagingen

Wanneer u de voordelen van informatiegestuurd werken kent, denkt u wellicht dat iedere meldkamer in Nederland deze werkwijze al hanteert. Maar helaas is dit nog niet het geval. Waarom de overstap doorgaans niet lukt? Dit zijn de 5 meestvoorkomende redenen:

 1. Data zijn versplinterd én er is geen strategie voor een integrale aanpak met een eenduidige technologische infrastructuur en interoperabiliteit tussen systemen.
 2. Ontbreken van samenwerking en kennisdeling tussen meldkamers en meldkamer experts, waarbij best practices en uitdagingen worden gedeeld.
 3. Privacywetgeving en ethische overwegingen vertragen het verzamelen en delen van gegevens.
 4. Onvoldoende training en/of omscholing van meldkamermedewerkers voor het gebruik van informatiegestuurde tools.
 5. Verandering naar informatiegestuurd werken wordt niet door de gehele organisatie en/of leveranciers gedragen. 

De stappen naar succes

Ondanks de uitdagingen, zien wij in de praktijk ook wat wél werkt. Want hoe maakt u een succes van informatiegestuurd werken? En hoe zorgt u ervoor dat het een duurzame, integrale oplossing is?

 1. Stel een heldere doelarchitectuur op: waar werken jullie naartoe en wat is de strategie?
 2. Werk naar een open platform: zo zorgt u voor een toekomstbestendige oplossing, waarbij nieuwe samenwerkingen en functionaliteiten makkelijk toegevoegd kunnen worden. 
 3. Neem security- en privacywetgeving en -overwegingen vanaf dag één mee in de keuzes en strategie. 
 4. Verander stap voor stap: kijk eerst wat de huidige situatie is en maak geleidelijk aanpassingen, zodat iedereen het proces kan bijhouden. 
 5. Neem de organisatie mee: laat iedereen de voordelen van de veranderingen zien, waardoor deze organisatiebreed gedragen zullen worden. 
 6. Denk ook aan leveranciers: neem deze ook mee in veranderingen en kijk neem ook uw aanbestedingsproces onder de loep. 
 7. Blijf leren: houd kennis op peil. Het Meldkamerplein is een waardevol platform om kennis te delen en op te doen. 

Toekomstbestendige IT in een omgeving waar iedere seconde telt

Uw meldkamer, waar security en continuïteit essentieel zijn, vraagt om hoogwaardige, toekomstbestendige IT-oplossingen. En dat is precies waar wij zorg voor dragen.  

TriOpSys is marktleider op het gebied van systeem integratie, data integratie en data distributie, en ontwikkelt (vaak op maat gemaakte) data-distributieplatformen voor meldkamers. Wilt u data beter gebruiken binnen uw werkprocessen? Lees meer over onze Meldkamer Scan, neem contact op met onze experts of schrijf u in voor de Round Table Meldkamers.