Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Smart City Scan

Een vliegende start naar een smart city

Een stad veilig, duurzaam en kwalitatief maken op basis van beschikbare data. Dat is een smart city. Wilt u weten hoe u dit realiseert of zijn er vraagstukken rondom de databronnen en hoe u de juiste data ontsluit, samenbrengt en toepast? Maak dan gebruik van onze Smart City Scan. In drie efficiënte stappen krijgt u inzicht in hoe u uw stad leefbaarder, duurzamer en veiliger maakt.Voor de bewoners van nu en de toekomst.

Waarom een smart city scan?

Met beperkte tijd, middelen en kosten krijgt u een goede eerste indruk van de status quo van de stad, inclusief kansen en kwetsbaarheden.

De 360° smart city scan geeft de volgende inzichten:

“Samen met onze partner TriOpSys maken we onze stad leefbaarder en duurzamer.”

Wat levert de Smart City Scan op?

Overzicht en inzicht. De scan zorgt voor concrete acties om een stedelijke omgeving leefbaarder, duurzamer en veiliger te maken voor de huidige inwoners en toekomstige generaties. Met de inzichten uit de Smart City Scan kunt u sturen op:

Inventarisatie van data bronnen

Welke databronnen, formaten en hoeveelheden zijn er? Zijn er externe gegevensbronnen, sensoren of openbare databases die gekoppeld kunnen worden? Welke informatie en inzichten zijn hieruit op te halen?

Aanbestedingsstrategie

Wat zijn uw ambities en welke concrete stappen zijn noodzakelijk om deze ambities te bereiken? Wilt u de efficiency van stadsdiensten vergroten? Wilt u de eefbaarheid van de inwoners vergroten of betere besluitvorming faciliteren?

Organisatie en governance

Welke organisatie, processen, richtlijnen en structuren zijn noodzakelijk? Hoe gaat u om met leveranciers en partners om uw doelen te bereiken?

Doelarchitectuur

Hoe ziet de gewenste architectuur eruit: welke systemen zijn (of moeten worden) gekoppeld en waar vindt uitwisseling van welke data plaats? Hoe voorkomt u lock in

Data-uniformiteit

In welke mate zijn gegevens gestandaardiseerd en consistent over verschillende systemen, afdelingen en processen? Wat is de bruikbaarheid en welke beperkingen zijn er om de doelstellingen te bereiken?

Privacy en security

Hoe goed is de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie geborgd? Wie is eigenaar van de data en welke personen hebben toegang tot welke informatie?

Hoe werkt de smart city scan?

De scan bestaat uit drie fasen: de inventarisatie-, de analyse- en de rapportagefase. Hieruit volgt een integraal advies om met behulp van data de stad slimmer te maken, alsmede specifieke inzichten en handvatten per onderdeel.

1. Inventarisatie

Een multidisciplinair team van specialisten gaat op locatie in gesprek met diverse bedrijfsvertegenwoordigers. Hierbij komen zowel strategische, tactische als operationele aspecten aan bod. Denk aan mission critical bedrijfsprocessen en IT-systemen, data bronnen, architectuur, organisatie, privacy en security.

2. Analyse

Wij verwerken alle gegevens in onze onderzoeksmodellen, die vervolgens een onafhankelijk beeld van de huidige situatie (IST) geven op het niveau van doelen, databronnen, datakwaliteit, architectuur, organisatie en privacy en security. De uitkomsten worden vertaald in een concrete verbeteraanpak.

3. Rapportage

Wij leggen de conclusies en aanbevelingen in een schriftelijk rapport vast, waarna de uitkomsten en ambities (SOLL) van uw organisatie worden besproken in een eindpresentatie met de betrokken stakeholders. Uiteraard helpen wij graag bij de vervolgstappen, of koppelen we u aan ons ecosysteem van partners

Wilt u uw data beter gebruiken om een stedelijke omgeving te beheren en besturen? Doe de Smart City Scan en ontdek hoe u uw stad op efficiënte wijze leefbaarder, duurzamer en veiliger maakt.

Meer weten?

Vul het formulier in of neem direct telefonisch contact op via (+31) 346 58 17 30.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Waarom TriOpSys

TriOpSys geeft advies over en bouwt en beheert mission critical IT-systemen van organisaties waar elke seconde telt. Dat doen wij met een team gecertificeerde specialisten met stuk voor stuk ruime ervaring in cloud-, security-, monitoring-, en control-diensten.