Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Van Verkeersmanagement naar Smart City: een kijkje in de toekomst van mobiliteit

Op 23 november vond een dynamisch en inspirerend rondetafelgesprek plaats, gericht op de toekomst van verkeersmanagement en de evolutie naar Smart Cities.

Met de betrokkenheid van drie gemeenten, twee provincies, een landelijke mobiliteitsdata-provider en diverse mobiliteitsspecialisten, bood deze bijeenkomst inzichten die van essentieel belang zijn voor elke gemeente en provincie die streeft naar meer veiligheid en leefbaarheid in haar openbare ruimte.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het rondetafelgesprek over verkeersmanagement naar Smart City:

  1. Verandering in verkeersmanagement: shift van enkel verkeersdoorstroming naar een modernere aanpak met focus op leefbaarheid en luchtkwaliteit.
  2. Waarde-gedreven sturing: evolutie naar een sturingssysteem gebaseerd op meerdere (voorspellende) waarden, in plaats van traditionele ‘IF, THEN, ELSE’-logica.
  3. Data als grondstof: data wordt gezien als cruciaal voor verandering; de nadruk ligt op het doorbreken van silo’s en de ontkoppeling van data.
  4. Uitdagingen voor gemeenten: kleine gemeentes moeten slim participeren in provinciale initiatieven, terwijl de behoefte bestaat aan standaardisatie en samenwerking op nationaal niveau.
  5. Focus op integratie en samenwerking: de toekomst draait om de integratie van Smart
    Mobility, met data, samenwerking, en bredere doelen zoals leefbaarheid en duurzaamheid.


Van traditioneel naar waarde-gedreven verkeersmanagement

In deze sectie duiken we dieper in op de eerder genoemde highlights, te beginnen met de paradigmaverschuiving in verkeersmanagement. Waar voorheen het streven naar een vlotte verkeersdoorstroming centraal stond, zien we nu een bredere benadering waarbij leefbaarheid en luchtkwaliteit een prominente rol spelen.

De discussies tonen aan dat sturing niet langer beperkt is tot harde cijfers, maar steeds meer ‘waarde-gedreven’ wordt. Dit brengt voortdurende aandacht voor doelen zoals leefbaarheid, luchtkwaliteit en verkeersdoorstroming met zich mee, en het vertrouwde IF, THEN, ELSE-scenario maakt plaats voor een complexer speelveld van waardeweging.

Een essentiële component in deze verschuiving is de erkenning van data als de kern van deze verandering. De doorbraak van data-silo’s en het loskoppelen van data van specifieke toepassingen worden benadrukt als noodzakelijk om data breed in te zetten en zo de ambities van moderne slimme steden te verwezenlijken. Deze transitie markeert een verschuiving van de focus op ‘systemen’ naar een benadering waarin ‘gegevens’ centraal staan.


De weg naar een nationale standaard in mobiliteit

Uit de discussies kwamen ook enkele belangrijke uitdagingen naar voren. Kleine gemeenten hebben minder ruimte om te handelen en te investeren dan grotere gemeenten, en zij werden aangemoedigd om deel te nemen aan provinciale initiatieven om kostenefficiënt mee te liften op landelijke plannen. Bovendien werd gepleit voor standaardisatie en landelijke regievoering als noodzakelijke elementen voor een soepele overgang naar slimme mobiliteitsoplossingen.

Samenwerking werd ook als cruciaal bestempeld, zowel tussen wegbeheerders op landelijk niveau als tussen verschillende stadsafdelingen, zoals verkeer, openbare ruimte en milieu. De behoefte aan gestandaardiseerde processen en regievoering op nationaal niveau werd benadrukt als een middel om de diversiteit aan uitdagingen aan te pakken die elke gemeente op haar eigen schaal tegenkomt.

In dit verband werden enkele opvallende namen genoemd tijdens de bijeenkomst, waaronder de Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, en de Provincies Noord-Holland en Utrecht. Vertegenwoordigers van NDW en Rijkswaterstaat waren aanwezig, naast vijf domeinexperts die werkzaam zijn bij zowel gemeenten als provincies. De gezamenlijke deelname van 14 externe partijen en 4 vertegenwoordigers van TriOpSys versterkten de waarde van dit inclusieve gesprek.

Landelijke initiatieven waarbij een rol als ketenregisseur als vitaal wordt aangemerkt en organen zoals het NTM (Nationaal Toeganspunt Mobiliteit) kwamen naar voren als pioniers op het gebied van ketenregie en standaardisatie. Ze dienen als leidraad voor andere gemeenten en provincies die streven naar een geïntegreerde aanpak van mobiliteit, waarbij data en samenwerking de sleutel vormen.


Kansen door integratie van Smart Mobility

In het kort illustreerde de ronde tafel op 23 november dat de toekomst van mobiliteit zich niet beperkt tot een efficiëntere verkeersdoorstroming. Het is een veelomvattende reis naar slimme steden, gedreven door data, samenwerking en een breder scala aan doelen zoals leefbaarheid en duurzaamheid. Voor elke gemeente die voorop wil lopen in deze transitie, biedt de integratie van Smart Mobility-concepten een kans om niet alleen de mobiliteit, maar ook de algehele kwaliteit van leven in stedelijke gebieden te verbeteren.


Deelnemen aan de volgende ronde tafel?

TriOpSys organiseert met regelmaat interactieve ronde tafel bijeenkomsten, waarbij experts uit de industrie hun kennis en inzichten delen. Geef via ons contactformulier aan als u geïnformeerd wilt worden over aankomende ronde tafel bijeenkomsten. We houden u op de hoogte van nieuwe sessies.

Contact opnemen

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.