Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Van datasilo’s naar een datagedreven ‘Smart City’-aanpak 

Hoewel de groeiende hoeveelheid data én databronnen meer inzichten bieden, wordt het voor veel gemeenten steeds uitdagender om het potentieel van deze informatie te benutten. Datasilo’s zijn één van de oorzaken waardoor het opdoen van nieuwe inzichten inefficiënt en in sommige gevallen zelfs onmogelijk is. Zonde, want het alternatief, een datagedreven Smart City-aanpak biedt veel voordelen én mogelijkheden. Nu en in de toekomst. Wij vertellen je daarom alles over de risico’s van datasilo’s, de voordelen van een datagedreven aanpak én de stappen richting een Smart City.

Hergen Schuringa

De risico’s van datasilo’s
Voordat we toewerken naar de oplossing, beginnen we eerst met het probleem. We zien het namelijk steeds vaker: het aantal databronnen neemt toe en daarmee het aantal IT-systemen. Zo krijg je als gemeente te maken met steeds meer leveranciers, met doorgaans gesloten contracten en met ieder een eigen visie op doorontwikkeling. Maar wat nu als deze visie niet bij de beleidsdoelstellingen van uw gemeente past? En wat als een contractperiode afloopt en een nieuwe leverancier een aanbesteding wint? Dergelijke vraagstukken komen meer en meer aan het licht bij een versplinterd IT-landschap.

Daarnaast brengen de beperkte mogelijkheden rondom informatie-uitwisseling tussen de verschillende systemen, versplinterde data-opslag en een onoverzichtelijke data governance ook uitdagingen met zich mee. Bovendien maken datasilo’s veranderingen zeer tijdrovend en foutgevoelig. Zo werden verkeerssystemen bij veel gemeenten voorheen enkel ingezet om verkeersstromen te managen, maar wordt er tegenwoordig steeds meer rekening gehouden met de leefbaarheid van de stad. Deze hernieuwde focus vraagt ook een aanpassing in het datalandschap. En dat vraagt om flexibele systemen.

De voordelen van een datagedreven aanpak 

Het, wat ons betreft beste, alternatief voor datasilo’s is een datagedreven aanpak, waarbij informatie wordt ‘ontzuild’. Dit zijn enkele voordelen:

 • Verschillende IT-systemen maken door een systeemintegratie plaats voor één plek waar alle databronnen op overzichtelijke wijze samenkomen.
 • Hierdoor kunt u als gemeente bijvoorbeeld verkeers-, water-, en beeldgegevens verzamelen, integreren en ontsluiten in een flexibel en schaalbaar datalandschap. 
 • Beslissingen kunnen efficiënter worden gemaakt op basis van volledige en accurate informatie.

Een mooi voorbeeld is hoe de gemeente Rotterdam de data van de RDW combineert met informatie vanuit ANPR-camera’s, die kentekens herkennen. Door deze gegevens te combineren, kan worden achterhaald of het aantal dieselvoertuigen toeneemt of juist afneemt door maatregelen die door de gemeente zijn getroffen. En op basis van deze nieuwe inzichten kan weer worden geacteerd. Een echte datagedreven, Smart City-aanpak dus.

Waarom evolutionair doorontwikkelen?
Hergen: “Door het continu veranderende IT-landschap zijn organisaties geneigd om snel mee te bewegen. Er is een nieuwe databehoefte, een nieuwe databron of nieuw beleid en daar wordt direct op geacteerd. Er wordt een specifiek systeem aangeschaft, dat precies doet wat nodig is. Totdat de situatie weer verandert. En dan blijken de externe systemen niet geschikt voor aanpassingen en de nieuwe behoefte. Wat je daarom steeds vaker ziet, is dat snelle beslissingen daarom plaatsmaken voor evolutionair doorontwikkelen. Je zorgt dan voor een datagedreven aanpak en een eigen platform voor alle data en systemen blijven geschikt voor toekomstige aanpassingen. Zo kunt u acteren op veranderende behoeften en marktomstandigheden, zonder vast te zitten aan de beperkingen van kant-en-klare systemen.”

In 4 stappen naar een datagedreven aanpak
Nu u de risico’s van datasilo’s kent en meer weet over de voordelen van een datagedreven aanpak, blijft er één vraag over. Want hoe maak je als gemeente de overstap van versplinterde data naar één platform? Oftewel, wat zijn de te nemen stappen bij een systeemintegratie, data-integratie, data-distributie en de ontwikkeling van een data-distributieplatform?

 • Stap 1: Inventarisatie
  De overstap begint met de inventarisatie: met welke data hebben we te maken? En met welke systemen? Er wordt gekeken wat gebruikt kan worden, waar kansen liggen en hoe we verschillende systemen zo goed mogelijk met elkaar kunnen verbinden. 

 • Stap 2: Doelarchitectuur
  Een van de succesfactoren van de overstap naar een datagedreven aanpak is het hebben van een duidelijk doel dat door alle betrokkenen wordt gedragen. Stap 2 is dan ook het vormgeven van een doelarchitectuur: wat is de toekomstig gewenste situatie? Hierbij staat een datagedreven mindset centraal.

 • Stap 3: Actieplan
  Tijd voor actie! Tijdens de derde stap vertalen we de doelarchitectuur naar concrete stappen, op korte en lange termijn. Hierbij worden zaken als een toekomstbestendig inkoopbeleid en het vormgeven van beheersbare toegangsrechten meegenomen, waarbij regie behouden over de eigen softwareomgeving het belangrijkste uitgangspunt is. 

 • Stap 4: Open standaarden
  Veel van onze opdrachtgevers zijn als overheid verplicht om te werken met open data. In de laatste stap zorgen we daarom voor open standaarden. Hierdoor kunnen gegevens makkelijker uitgewisseld worden en kunnen deze (realtime) beschikbaar worden gesteld voor hergebruik door derden, bijvoorbeeld het kadaster en historische bronnen. 

Een veilige en leefbare stad dankzij data
Een stad veilig, duurzaam en kwalitatief maken op basis van beschikbare data. Dat is een Smart City. Door meer dan 25 jaar ervaring met bedrijfskritische systemen, gecombineerd met specifieke kennis van Traffic Management, staan onze experts klaar om van uw vraagstuk een oplossing te maken. Hierbij is systeemintegratie onze kracht, met als einddoel efficiënte, overzichtelijke en veilige IT. Voor nu en de toekomst.

Wilt u uw data beter gebruiken om een stedelijke omgeving te beheren en besturen? Lees meer over onze Smart City-scan, neem contact op met onze experts of schrijf u in voor de Round Table Smart Mobility.