Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rijkswaterstaat: Een strategisch partnership

''Door onderhoud op tijd uit te voeren, werken systemen betrouwbaarder en daarmee veiliger.''
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
RWS

Een strategisch partnership met Rijkswaterstaat op basis van domein- en architectuur kennis.

Het Rijkswaterstaat IT landschap bestaat uit een serie van applicaties en platformen die in een keten met elkaar samenwerken. Binnen de RAP-samenwerking had Rijkswaterstaat behoefte aan partners die ervaring hebben met de keten van applicaties en platformen en daarin als lange termijn-partner van RWS kunnen optreden. RAP staat dan ook voor ‘Rijkswaterstaat Applicaties en Platformdiensten’. Samen met Technolution is TriOpSys zo’n lange termijn partner in het RAP-contract.

Een partner met een mix van domein, keten- en architectuur kennis die de verbinding kan leggen tussen de business en IT. Samen met de partners werkt TriOpSys aan betere applicatie en platformdiensten.

Het ODS-systeem als standaard bouwblok voor RWS Objecten

TriOpSys heeft voor Rijkswaterstaat onder andere het ODS-systeem ontwikkeld. ODS is inmiddels het standaard ‘bouwblok’ binnen de werkzaamheden en is daarmee een gestandaardiseerd component bij de oplevering van objecten zoals bruggen, sluizen en tunnels.

ODS vormt het centrale data-inwin- en distributiesysteem, dat koppelt met objecten. Het leest real time alle SCADA-gegevens (Supervisory Control and Data Acquisition) van de objecten uit, zodat deze informatie vanuit Rijkswaterstaat voor alle objecten 24/7 inzichtelijk is.

Over deze samenwerking is een artikel geschreven in Magazine Rijkswaterstaat.

 

"Door onderhoud op tijd uit te voeren, werken systemen betrouwbaarder en daarmee veiliger."

Meer informatie? Neem contact op

Partner van RWS in het traject Data-gedreven Asset Management

TriOpSys is in het verlengde van het ODS systeem ook een partner van Rijkswaterstaat in het traject Data-gedreven Asset Management. Slimme SAS-software leest binnen Rijkswaterstaat sensorgegevens van o.a. ODS en levert dashboards op met overzichten over het functioneren van de belangrijke objecten (kunstwerken) van Rijkswaterstaat. Dit helpt bij onderhoudsprioritering en bij de duurzaamheidsaanpak van Rijkswaterstaat.

TriOpSys helpt bij het koppelen van de SAS-meetnet omgeving en de ODS-data-omgeving – en we gebruiken ons inzicht in de keten en onze kennis van deze omgevingen voor een goede integratie.

Bovenstaande activiteiten zijn voorbeelden hoe TriOpSys als integratiepartner acteert. Met expertise op het gebied van zowel SCADA, SAS en integratie worden bestaande bouwblokken en technische keuzes van Rijkswaterstaat aan elkaar gesmeed tot een goed functionerende waardeketen.

Hierover heeft RWS een artikel gepubliceerd.

"Met expertise op het gebied van zowel SCADA, SAS en integratie worden bestaande bouwblokken en technische keuzes van Rijkswaterstaat aan elkaar gesmeed tot een goed functionerende waardeketen."

Flexibiliteit met agile teams

Het partnership met Rijkswaterstaat krijgt ook vorm in flexibiliteit. Op sommige vlakken hebben we eigen Agile-teams die applicatiemanagement en applicatie doorontwikkeling doen. Daarin nemen we resultaatverantwoordelijkheid op applicatieniveau. RWS heeft echter ook sterke eigen ontwikkelteams met een eigen ontwikkelstraat. En daarbij gebeurt het dat ze graag een expert van ons in zo’n team  laten meedraaien om een piek op te vangen of specifieke expertise in te brengen. Ook daarin zit dan resultaatverantwoordelijkheid ingebakken in productleveringen.

Al met al is TriOpSys een lange termijn strategische partner voor Rijkswaterstaat, zowel in het Scheepvaartdomein als voor het wegverkeer.

Ontdek meer!

Benieuwd wie u nog meer voor zijn gegaan?

Luchtverkeersleiding Nederland

Al meer dan 10 jaar partners

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Als onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een gezonde IT-omgeving voor het Schadefonds essentieel.

Landelijke Meldkamer Service

Sinds 2010 ondersteunt TriOpSys de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Het Waterschapshuis

Als samenwerking tussen de 21 Nederlandse waterschappen, houdt het Waterschapshuis zich bezig met het waterschap van de toekomst.