Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeente Amsterdam

“TriOpSys ontzorgt en denkt echt met ons mee.”
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
logo-gemeente-amsterdam

Nieuwe, toekomstproof software ontwikkelen én regie behouden op eigen data en systemen. 

Dat was het uitgangspunt van de samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en TriOpSys. Arnan Oberski, mede-initiatiefnemer en regisseur van de industriële ICT-afdeling van de directie Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam vertelt: “Voor het beheer en management van verlichting, verkeersregelinstallaties en de verkeersinformatiesystemen van de gemeente Amsterdam heeft TriOpSys een ‘enterprise service bus’ (ESB) gebouwd. Hiermee kunnen we waardevolle data uit verschillende bronnen verzamelen, efficiënt verdelen over de diverse applicaties, verwerken en beschikbaar stellen voor analyse.”

Arnan Oberski, mede-initiatiefnemer en regisseur van de industriële ICT-afdeling van de directie Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam

Een veilige en toegankelijke stad door goede software

“Hoe houden we de stad veilig en bereikbaar?” en “Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk?” Met toenemende aantallen inwoners, bezoekers en toeristen heeft Amsterdam te maken met diverse vraagstukken op het gebied van de openbare ruimte. Om deze vraagstukken het hoofd te kunnen bieden zijn beslissingen en maatregelen nodig. Inzicht in en uitwisseling van data afkomstig van de apparaten op straat is daar een belangrijke voorwaarde voor. Arnan is hier als coördinator van de industriële ICT-afdeling bij betrokken en houdt zich bezig met het verder ontwikkelen van de ICT-omgeving waarmee de gemeente de regie houdt over de mobiliteitsketen van de stad.

Vanuit deze hoedanigheid ontstond de samenwerking met TriOpSys: “Als expert in mission critical IT en traffic management is TriOpSys voor mij de ideale samenwerkingspartner. Zij ontwikkelden een deel van de software zonder dat wij de regie over onze systemen verliezen. We hebben niet te maken met een vendor lock-in en de data is vrij te gebruiken. Bovendien zorgen de kennis en ervaring van TriOpSys ervoor dat wij als gemeente altijd voldoen aan alle veiligheids- en privacywetten.”

"Als expert in mission critical IT en traffic management is TriOpSys voor mij de ideale samenwerkingspartner. Zij ontwikkelden een deel van de software zonder dat wij de regie over onze systemen verliezen. "

Meer informatie? Neem contact op

Eén plek voor alle data

“Onze afdeling heeft iedere dag te maken met informatie uit allerlei bronnen die vroeger vanuit de verschillende leveranciers in allerlei formats naar aan toe kwamen, waardoor die niet compatibel was.  Door de leveranciers te dwingen hun aansturingssoftware voor de door hen geleverde systemen in onze omgeving te plaatsen, waarmee ze moeten voldoen aan onze criteria en onze eisen op het gebied van privacy en security ontstaat de mogelijkheid om die data over en weer te gebruiken. Maar je wilt voorkomen dat elke applicatie ‘zelf’ data moet uitwisselen met alle andere applicaties waardoor je al snel het overzicht verliest en er overbodige parallelle datastromen ontstaan, wat ten koste gaat van je resources. Een ‘enterprise service bus’ of ESB in het kort, was de oplossing. Deze software zorgt ervoor dat de informatie van verschillende bronnen effectief wordt opgehaald en afgeleverd en in één systeem inzichtelijk wordt. 

“Je kunt je voorstellen dat we grip willen houden op onze mobiliteitsketen en de data die de systemen genereren. Het is voor de toekomst, met de continu veranderende regels en in het dynamische werkveld waarin ik werk, prettig dat TriOpSys als expert meedenkt, adviseert en vervolgens kan ondersteunen in de uitvoering van hun advies.”

"De kennis en ervaring van TriOpSys zorgen ervoor dat wij als gemeente altijd voldoen aan alle veiligheids- en privacywetten."

Grip op mobiliteit

Het inrichten van een ESB is dus een belangrijke stap om meer grip te krijgen op de mobiliteit in de stad. Voor de gemeente Amsterdam ontwikkelden wij software waar meerdere databronnen van de mobiliteit op aan zijn gesloten. Via camera’s, verkeersregelinstallaties en wegdek-lussen krijgt de gemeente gegevens over drukte in de stad. 

“Een goed voorbeeld hiervan is het crowd monitoring op drukke plekken zoals het Vondelpark tijdens de corona epidemie,” vertelt Arnan. “Zodra de data die via camera metingen binnen kwamen, lieten zien dat het te druk was, werd hier direct op geacteerd. Maar ook buiten deze uitzonderlijke periode worden data gebruikt om de leefbaarheid in de stad te bevorderen en de veiligheid te waarborgen.”

Ontdek meer!

Ook benieuwd naar de mogelijkheden van data-integratie voor uw gemeente?  
Lees alles over onze aanpak of ontdek hier al onze mission critical IT-diensten.

Benieuwd wie u nog meer voor zijn gegaan?

Rijkswaterstaat: Een strategisch partnership

Een strategisch partnership met Rijkswaterstaat op basis van domein- en architectuur kennis.

Luchtverkeersleiding Nederland

Al meer dan 10 jaar partners

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Als onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een gezonde IT-omgeving voor het Schadefonds essentieel.

Landelijke Meldkamer Service

Sinds 2010 ondersteunt TriOpSys de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).