Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Het is voor veel bedrijfsmeldkamers herkenbaar probleem: de noodzaak om met veel verschillende systemen én leveranciers te werken. Het leidt tot inefficiëntie. En naarmate het aantal systemen groeit, groeien ook de problemen. Steeds meer bedrijven staan daarom voor een (essentiële) afweging: het verder integreren van hun veiligheidssystemen. Maar wat betekent dit precies voor de efficiëntie en veiligheid van een organisatie? En welke overwegingen zijn noodzakelijk om een duurzame, toekomstgerichte beslissing te nemen?

De problematiek van gefragmenteerde veiligheidssystemen

Medewerkers die moeite hebben met het beheer, slechte koppelingen tussen systemen, versnipperde data, een onsamenhangend beveiligingsbeeld… het is een greep uit de operationele problemen die ontstaan door een steeds complexer wordende meldkameromgeving.

“En dat laat zien waarom integratie cruciaal is,” zo zegt Ronald Bommerson, TriOpSys. “De integratie van systemen is absoluut essentieel voor een efficiënte operatie. Het transformeert namelijk data naar écht bruikbare informatie. En dát is wat bedrijfsmeldkamers nodig hebben om hun beveiliging aanzienlijk te verbeteren” voegt hij toe.

Gefragmenteerde systemen beperken daarnaast ook de flexibiliteit van organisaties om zich aan te passen aan nieuwe technologieën en nalevingsregels. Dit maakt veranderingen moeilijk en foutgevoelig, kost veel coördinatie, verhoogt de kosten, en vergroot de IT-afhankelijkheid. Zo wordt veilig en efficiënt werken met beperkte middelen een grotere uitdaging.

De échte impact?

Operationele inefficiëntie is maar een fractie van het probleem. Nog kritieker zijn de trage reactietijden op incidenten, het niet naleven van protocollen, en de aantasting van de algehele veiligheidsprestaties. De worsteling met verouderde, niet-geïntegreerde systemen houdt meldkamers weg van hun primaire functie. De fragmentatie reikt verder dan alleen de systemen; ook informatie is versnipperd, wat effectieve besluitvorming belemmert. Dit jaagt niet alleen de kosten omhoog, maar ondermijnt ook fundamenteel de beveiligingseffectiviteit.

De behoefte aan geïntegreerde beveiligingsdiensten groter dan ooit

De behoefte aan security blijft onverminderd groot. “Ik ben ervan overtuigd dat het integreren van beveiligingsdiensten de komende jaren de meest cruciale ontwikkeling voor meldkamers zal zijn. Door systemen en technologieën te integreren transformeren we data naar daadwerkelijke informatie die bedrijven in staat stelt om hun operaties te optimaliseren” zegt Ronald.


Wat wordt verstaan onder geïntegreerde beveiliging?

Geïntegreerde beveiliging gaat verder dan het verbinden van verschillende hardware- en softwareoplossingen in één beheersbaar en efficiënt systeem. Het is een allesomvattende aanpak die beleid, processen en technologie samenvoegt om alles eenvoudiger, veiliger en effectiever te maken. Het doel? Minder complexiteit en meer veiligheid en efficiency.

De voordelen:

  • Een minder complex landschap maakt snellere response op dreigingen mogelijk. Medewerkers werken met één integraal security platform, en kunnen zich meer focussen op hun kerntaken.
  • Compliance is eenvoudiger, systemen zijn snel aanpasbaar aan nieuwe regels, wat risico’s op incidenten en (financiële) schade verlaagt.
  • De betrouwbaarheid van de IT infrastructuur wordt vergroot, IT profiteert van gestroomlijnde updates en onderhoud. Ook wordt de afhankelijkheid van IT minder groot.
  • Het management beschikt over betere informatie voor snellere en accuratere beslissingen, wat de algehele prestaties verbetert.


Marc Schilderman van TriOpSys geeft aan: “De druk op de arbeidsmarkt maakt de behoefte aan ontzorging, en daarmee aan geïntegreerde beveiligingsdiensten, groter dan ooit. Simpelweg omdat en integrale aanpak de efficiëntie van het veiligheidsmanagement significant vergroot, waardoor meldkamers beter in staat zijn aan hun kerntaken te voldoen.”


Het pad naar geïntegreerde veiligheidssystemen: essentiële overwegingen

Overweegt u de overstap naar een geïntegreerd veiligheidssysteem? Dan helpen onderstaande vragen bij het maken van een doordachte keuze:

  • Zijn mijn huidige beveiligingssystemen- en processen efficiënt? – Zijn er merkbare vertragingen in reactietijden bij veiligheidsincidenten? – Hoeveel tijd en kosten zijn we kwijt aan het beheer van meerdere beveiligingssystemen? En zien we hier een toename in?

  • Welke uitdagingen en beperkingen hebben mijn beveiligingssystemen? – Zijn er problemen met de compatibiliteit tussen verschillende systemen? – Hoe vaak ervaren we problemen met updates of onderhoud van verschillende systemen?

  • Wat zijn de potentiële voordelen van een geïntegreerde aanpak voor mijn organisatie? – Leidt een geïntegreerd systeem tot betere reactietijden en een hogere veiligheid? – Hoeveel operationele kosten zijn te besparen door een efficiëntere werkwijze? – Helpt een geïntegreerd systeem mij volledig te voldoen aan compliance eisen?

  • Zijn mijn huidige systemen schaalbaar en toekomstbestendig? – Hoe snel pas ik mijn systemen aan op veranderende bedrijfsbehoeften? – Zijn mijn systemen optimaal ingericht om nieuwe technologieën te integreren?

  • Wat is de impact van meer gebruiksgemak voor mijn beveiligingspersoneel? – Welke wensen hebben mijn beveiligingsmedewerkers ten aanzien van de interface? – Hoeveel tijd besparen we met een systeem dat eenvoudiger te beheren en te bedienen is?

  • Wat zijn de gevolgen van gefragmenteerde vs. geïntegreerde systemen op lange termijn? – Welke risico’s lopen we door niet te integreren? – Welke potentiële kostenbesparingen en veiligheidsverbeteringen brengt een geïntegreerde aanpak?


De antwoorden geven inzicht in de staat van uw beveiligingssystemen. Ook laat het zien wat de voordelen van een geïntegreerde aanpak kunnen zijn. Het helpt de behoeften en doelstellingen van uw organisatie in kaart te brengen voor een passend besluit.


Conclusie

Met de steeds complexer wordende meldkameromgeving aan de ene kant, en het tekort aan goede specialisten aan de andere kant, is de roep om efficiëntie en ontzorging luider dan ooit. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor een geïntegreerde totaaloplossing, zoals TriOpSys’ Meldkamer as a Service.

“Wie kiest voor Meldkamer as a Service, besteedt het beheer en onderhoud van meldkamersystemen volledig uit aan onze specialisten. Terwijl uw organisatie zich focust op uw kerntaken, zorgen wij voor zowel de technische en functionele aspecten van hun beveiligingssystemen. Het biedt een integrale oplossing voor efficiëntie, veiligheid en compliance, zonder de zorgen van direct beheer.”
Marc Schilderman, TriOpSys


Meer inzichten voor meldkamers? Lees ook: